DỊCH VỤ DIGINETFONE

DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI DIGINETFONE TỪ SOUTHTELECOM

 • Điều hướng cuộc gọi
 • Miễn phí gọi nội mạng
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Xử lý ticket nhanh gọn
 • Quản lý giao dịch khách hàng
 • Click to call ngay trên giao diện web
 • Tiết kiệm chi phí lên đến 80% so với cuộc gọi di động thông thường
 • Giám sát cuộc gọi
 • Tăng tỷ lệ nhất máy
 • Không giới hạn kênh gọi vào/ra đồng thời, không còn bị bận máy khi nhiều khách gọi đến
 • Tra cứu, thống kê, nghe ghi âm cuộc gọi dễ dàng.
 • Dễ dàng tích hợp với các phần mềm CSKH,…
 • Dễ dàng tích hợp với các tổng đài IP thông dụng
 • Bao gôm các tính năng của tổng đài IP
 • Không cần thuê nhân sự quản lý hệ thống tổng đài
 • Kết nối hoàn toàn thông qua Internet
 • Không giới hạn số lượng cuộc gọi vào/ra đồng thời
 • Dễ dàng tích hợp với các tổng đài IP thông dụng
 • Cuộc gọi ra hoàn toàn tự động
 • Thống kê, giám sát cuộc gọi
 • Tiết kiệm thời gian và nhân sự
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN

DỊCH VỤ TỪ DIGINET