TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  • Cuộc gọi ra hoàn toàn tự động
  • Thống kê, giám sát cuộc gọi
  • Tiết kiệm thời gian và nhân sự
  • Phần mêm đơn giản, dể sử dụng
  • Chạy nhiều chiến dịch đồng thời
  • Thiết lập gọi lại khi Busy, Unavailable

BẢNG GIÁ


Phí quản lý phần mềm: Miễn phí

Phí đăng ký: 1.000.000đ

Cước cuộc gọi: 1.500đ/ phút/ cuộc gọi thành công

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn 24/7