TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Xử lý ticket nhanh gọn

 • Quản lý giao dịch khách hàng

 • Click to call ngay trên giao diện web

 • Thống kê báo cáo

 • Giám sát công việc của các user

 • Bao gôm các tính năng của tổng đài PBX

BẢNG GIÁ

 1. CC1: Phí đăng ký 1.000.000đ, phí duy trì 1.000.000đ/ tháng/ < 5 user
 2. CC2: Phí đăng ký 1.000.000đ, phí duy trì 2.000.000đ/ tháng/ <10 user
 3. CC3: Phí đăng ký Miễn phí, phí duy trì 4.000.000đ/ tháng/ < 20 user
 4. CC4: Phí đăng ký Miễn phí, phí duy trì 5.100.000đ/ tháng/ < 30 user
 5. CC5: Phí đăng ký 1.000.000đ, phí duy trì 6.000.000đ/ tháng/ < 50 user

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn 24/7