TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Điều hướng cuộc gọi

 • Miễn phí gọi nội mạng

 • Ghi âm cuộc gọi

 • Không giới hạn số người sử dụng

 • Tích hợp dể dàng với các phần mềm CSKH

 • Lời chào tổng đài

 • Thực hiện cuộc gọi ngay trên smart phone, laptop hoặc PC

BẢNG GIÁ

 1. PBX1: Phí đăng ký 500.000đ, phí duy trì 250.000đ/ tháng/ < 5 user
 2. PBX2: Phí đăng ký 500.000đ, phí duy trì 500.000đ/ tháng/ <10 user
 3. PBX3: Phí đăng ký Miễn phí, phí duy trì 1.000.000đ/ tháng/ < 20 user
 4. PBX4: Phí đăng ký Miễn phí, phí duy trì 1.200.000đ/ tháng/ < 30 user
 5. PBX5: Phí đăng ký 500.000đ, phí duy trì 1.500.000đ/ tháng/ < 50 user

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn 24/7