TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Tiết kiệm chi phí lên đến 80% so với cuộc gọi di động thông thường
 • Giám sát cuộc gọi
 • Tăng tỷ lệ nhất máy
 • Không giới hạn cuộc gọi
 • Thống kê báo cáo
 • Bao gôm các tính năng của tổng đài PBX

BẢNG GIÁ

 1. Tele1: Phí đăng ký 2.000.000đ, phí duy trì 2.500.000đ/ tháng/ < 5 user
 2. Tele2: Phí đăng ký 2.000.000đ, phí duy trì 4.500.000đ/ tháng/ <10 user
 3. Tele 3: Phí đăng ký 2.000.000đ, phí duy trì 8.600.000đ/ tháng/ < 20 user
 4. Tele 4: Phí đăng ký 2.000.000đ, phí duy trì 12.000.000đ/ tháng/ < 30 user
 5. Tele 5: Phí đăng ký 2.000.000đ, phí duy trì 19.500.000đ/ tháng/ < 50 user

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn 24/7